MODERNÝ LOGISTICKO-PRIEMYSELNÝ PARK

LPP Šarišské Bohdanovce

Ponúka možnosti na prenájom skladových priestorov ale aj na kúpu pozemku pre vlastnú výstavbu.
Nachádza sa v severo-južnom európskom koridore (Poľsko-Grécko)

truck
Skvelá poloha
  • na výjazde z diaľnice D1
  • 30 min z letiska Košice
  • 20 min z centra Košíc a Prešova
  • s viac ako 500 000 obyvateľmi
  • ľahko dostupné verejnou dopravou
factory
Skvelý potenciál
  • možnosť vybudovať 50.000 m2 skladovej plochy
  • možnosť predaja pozemku na výstavbu konečnému užívateľovi

O koncepte

Logisticko-priemyselný park sa nachádza medzi obcou a diaľnicou, pozostáva zo stavieb, ktoré vytvára areál logistiky, nezávadnej výroby ale aj obchodu a služieb. Stavba je projektovaná na sever od kruhovej križovatky. Park LPP Šarišské Bohdanovce je kruhovou križovatkou napojený na diaľničný privádzač a na cestu 3325.

Infraštruktúra

Územie areálu S8 bude pripojené cez potok Balku mostom, ktorý je vo výstavbe. Stavba bude skoladovaná 9/2024. Prípojné body na elektrickú prípojku a prípojky pitnej vody, kanalizácie a intetnetu. Zberná komunikácia, umožňuje jednoduchý prístup ku kruhovej križovatke ceste 3325 a diaľničnému privádzaču.

Územný plán

Územný plán obce Šarišské Bohdanovce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Š.Bohdanovce č.XI.191/2018 dňa 08.11.2018. A záväzná časť sa nachádza vo VZN č.3/2018. Územné rozhodnutie na areál S8 č. NP-118/2023 z 30.05.2023 je právoplatné od 03.07.2023.