MODERNÝ LOGISTICKO-PRIEMYSELNÝ PARK

LPP Šarišské Bohdanovce

Ponúka možnosti na prenájom skladových priestorov ale aj na kúpu pozemku pre vlastnú výstavbu.
Nachádza sa v severo-južnom európskom koridore (Poľsko-Grécko)

truck
Skvelá poloha
  • na výjazde z diaľnice D1
  • 30 min z letiska Košice
  • 20 min z centra Košíc a Prešova
  • s viac ako 500 000 obyvateľmi
  • ľahko dostupné verejnou dopravou
factory
Skvelý potenciál
  • možnosť vybudovať 50.000 m2 skladovej plochy
  • možnosť predaja pozemku na výstavbu konečnému užívateľovi

O koncepte

Logisticko-priemyselný park sa nachádza medzi obcou a diaľnicou, pozostáva zo stavieb, ktoré vytvára areál logistiky, nezávadnej výroby ale aj obchodu a služieb. Stavba je projektovaná na sever od kruhovej križovatky. Park LPP Šarišské Bohdanovce je kruhovou križovatkou napojený na diaľničný privádzač a na cestu 3325.

Infraštruktúra

Na výstavbu STL plynovodu je vydané právoplatné stavebné povolenie a ukončenie výstavby STL plynovodu bude máji 2023 a následne bude skolaudovaný. Zberná komunikácia, umožňuje jednoduchý prístup ku kruhovej križovatke ceste 3325 a diaľničnému privádzaču.. Park bude pripojený cez most cez potok Balku a inžinierske siete vrátane elektriny, pitnej vody, kanalizácie, plynu a internetu. Okrem prístupových a obslužných komunikácii bude v areály vybudovaná aj plocha pre statickú dopravu, zeleň a zázemie pre zamestnancov a návštevníkov (služby, stravovanie, prechodné ubytovanie a pod.).

Územný plán

Územný plán obce Šarišské Bohdanovce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Š.Bohdanovce č.XI.191/2018 dňa 08.11.2018. A záväzná časť sa nachádza v VZN č.3/2018 . DÚR S8 bude obsahovať základnú dopravnú a technickú kostru pre zabezpečenie funkčnosti stavieb S8, ktorá je predmetom samostatného územného konania.