12 km

do centra Košíc

18 km

do centra Prešova

98 km

k poľským hraniciam

97 km

k ukrajinským hraniciam

38 km

k maďarským hraniciam

21 km

na košické letisko

Dostupnosť

Park má skvelú dostupnosť, keďže sa nachádza pri výjazde z diaľnice D1 medzi Košicami a Prešovom. Tieto mestá sú ľahko dostupné autom alebo aj verejnou dopravou. Z letiska Košice to trvá len 30 minút.

Popis

Logisticko-priemyselný park Nová Polhora sa skladá z jednotlivých areálov S2 až S7. Park leží na hlavnej sídelnej osi Košice-Prešov. Hlavný vstup do parku je z diaľnice D1 cez diaľničný privádzač Nová Polhora, ktorý sa napája na cestu 3325.

Moderné stavby

Stavby v parku sú vhodné na viaceré činnosti ako napríklad logistiku, veľkoobchodný predaj, internetový predaj, maloobchod alebo ľahký priemysel. V rámci stavieb sú k dispozícii aj moderné kancelárie.

  • možnosť preskladnenia tovaru
  • nepretržitá bezpečnostná služba, oplotenie
  • flexibilné podmienky nájmu
  • flexibilné rozloženie kancelárii
  • príležitosť rozvoja